Sosial gjennom jobben

Skryt og kritikk – en hårfin balansegang

Gjennom å arbeide i et fellesskap vil man hver eneste dag både få og gi tilbakemeldinger til sine kolleger. Noen ganger vil tilbakemeldingene være positive, andre ganger negative. Idébanken skriver i denne artikkelen om det å få og gi konstruktive tilbakemeldinger.

Konstruktive tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene du gir bør i alle sammenhenger være konstruktive. Det vil si at de skal være til hjelp for den som får tilbakemeldingen, og på den måten bidra til utvikling på arbeidsplassen. Gjennom å gi konstruktive tilbakemeldinger kan du som ansatt og kollega bidra til at de rundt deg utvikler seg og gjør jobben på en enda mer tilfredsstillende måte. Dette vil igjen styrke arbeidsplassen i sin helhet.

Balanse mellom kritikk og ros

Enkelte kolleger vil utelukkende komme med enten kritikk eller ros. Dette er ikke nødvendigvis positivt. En kollega som kun kommer med positive tilbakemeldinger, kan etter hvert oppleve at han eller hun ikke blir tatt seriøst. Det er sjelden at noe er utelukkende positivt eller negativt. En god regel bør være å skryte mer enn man kritiserer. Samtidig er det viktig å være ærlig, både for at dine kolleger skal kunne stole på at du sier din oppriktige mening, og for at du selv skal føle at du kan komme med meningene dine på arbeidsplassen.

Leave a Reply