Sosial gjennom jobben

Hvordan ta opp vanskelige tema på jobben?

Kommunikasjon er en viktig del av arbeidslivet, både når det gjelder anliggenheter knyttet til konkrete arbeidsoppgaver, men også det som handler om det sosiale. Noen ganger møter man vanskelige problemstillinger på jobben, og det kan være utfordrende å ta opp dette på en god måte.

Det kan være at man ikke er tilfreds med de arbeidsoppgavene man har ansvar for, at samarbeidet med en kollega ikke er godt eller at man er uenig i hvordan en sak skal løses. For å kunne utvikle seg i arbeidslivet må det være takhøyde for å kunne diskutere vanskelige tema. I denne artikkelen kan vi lese at bare halvparten av oss opplever faglig utvikling på arbeidsplassen.

Ærlighet

For å skape et trygt og godt arbeidsmiljø, hvor utvikling står i fokus, er man avhengig av å kunne være ærlig med de rundt seg. Ærlighet vil i det lange løp føre til tillit mellom kolleger, fordi man opplever at ting sies som de er. På den måten kan man stole på de rundt seg.

Konstruktivitet

Konstruktivitet er et annet nøkkelord. I noen sammenhenger vil man komme i situasjoner der man kritiserer det arbeidet andre gjør. Da er det viktig å være konstruktiv. Det er ingen vits i å kritisere kun for å kritisere. Kritikken bør lede til utvikling, og hensikten med å kritisere noen bør alltid være at man ønsker å hjelpe de til å utvikle seg. Samtidig er det også viktig å komme med positivt tilbakemeldinger når noen på arbeidsplassen gjør noe bra. Kritikk kan også være positivt.

Leave a Reply