Samarbeid på jobben

Hvordan forholde seg til sjefen?

De fleste av oss må forholde oss til en sjef i arbeidslivet. Det forholdet vi har til sjefen vår er en viktig faktor for om vi trives på arbeidsplassen, og i hvor stor grad vi lykkes med arbeidsoppgavene våre. I denne artikkelen skriver HMS-magasinet om viktigheten av å ha et godt forhold til sjefen. Å ivareta dette forholdet er både ditt eget ansvar, men også sjefen sitt.

Sjefens ansvar for å skape gode relasjoner

Sjefen på en arbeidsplass har en viktig oppgave, og et spesielt ansvar, for å skape gode relasjoner til sine arbeidstakere. Dette gjøres blant annet gjennom å være tydelig, inkluderende og støttende. En sjef har ansvar for at arbeidstakerne gjør de arbeidsoppgavene de er satt til, og da er det viktig at arbeidstakerne føler seg trygg på arbeidsplassen. Som sjef kan man også havne i utfordrende situasjoner. Hvis en arbeidstaker ikke har utført arbeidsoppgavene sine på en tilfredsstillende måte, må det sies fra om dette. Samtidig er det viktig å ivareta relasjonen til den ansatte.

Arbeidstakers ansvar

Som arbeidstaker har man også et ansvar for hvordan relasjonen til sjefen skal utvikle seg. På samme måte som sjefen må være tydelig i sin kommunikasjon, må også den ansatte være det. Har man for eksempel ikke rukket å gjøre en arbeidsoppgave i tide, kommer man ofte langt med å være åpen om dette. De fleste vil være fleksible i en slik situasjon og i fellesskap kan slike ting løses, uten at det skaper konflikter på arbeidsplassen. Generelt gjelder det også å imøtekomme den andre parten med positivitet og et ønske om å lykkes i fellesskap. En arbeidsplass kan sammenlignes med et fotballag, hvor man er helt avhengig av at alle trives for at resultatet skal bli best mulig.

Leave a Reply