Samarbeid på jobben

Hvordan være en god samarbeidspartner på jobben

Jobben er en viktig arena for de aller fleste mennesker. De aller fleste av oss ønsker å ha en trygg og god jobb, hvor vi trives, føler mestring og får utfordringer tilpasset de forutsetningene vi har. Slik er det enten du nærmer deg pensjonsalder og har et langt arbeidsliv bak deg, eller du nettopp har begynt arbeidskarrieren din og går et langt arbeidsliv i møte. I de aller fleste jobber er man nødt til å forholde seg til andre mennesker, på godt og vondt. Jobben er et fellesskap, med like store forskjeller, uenigheter og syn på bestemte tema, som ellers i samfunnet. Denne artikkelen tar for seg noen viktige ting å huske på for å være en best mulig samarbeidspartner med de man møter i jobbsammenheng.

Ydmykhet

Enten du ønsker å erkjenne det eller ikke – du kan lære noe av absolutt alle mennesker. Mange ganger har vi en klar tanke om hvordan ting skal løses og jobbes med, og har en tydelig formening om at vår metode er den rette. Allikevel er ydmykhet og evnen til å lære av andre en særdeles viktig egenskap. Ingen mennesker kan klare alt alene. I et jobbfellesskap er mangfoldet og ulike ferdigheter og kompetanseområder en styrke, i hvert fall hvis man greier å utnytte det på en god måte.

Bidra til trivsel

Det som i mange sammenhenger er den viktigste faktoren for en god arbeidsplass, er en følelse av trivsel. Det er en kjensgjerning at mennesker fungerer best i trygge omgivelser, hvor de føler seg sett og verdsatt. Utdanningsforbundet arbeider blant annet for dette med et godt arbeidsmiljø og nevner blant annet at: «Av arbeidsmiljøloven paragraf 4–2 fremgår det at arbeidstaker selv skal medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.» Det er nemlig ikke utelukkende arbeidsgiver som skal sørge for trivsel på arbeidsplassen, hver og en av arbeidstakerne har også et ansvar, både for at de selv skal trives, men også for at de rundt seg skal føle seg sett og anerkjent på arbeidsplassen.

Kommunikasjon

For å bidra til trivsel på arbeidsplassen, og på den måten også bidra til et godt og fruktbart arbeidsmiljø, er kommunikasjon et nøkkelord. Måten vi forholder oss til andre mennesker er med på å utgjøre en forskjell, og kommunikasjon er det viktigste redskapet vi har. De fleste av oss har opplevd eksempler på både god og dårlig kommunikasjon. Dette omhandler enkle ting som hvordan vi hilser på hverandre om morgenen, men også hvordan vi kommuniserer i stressende situasjoner eller ved uenigheter. Ofte sier vi at kommunikasjonen skal være konstruktiv. I det ligger det at kommunikasjonen skal føre med seg noe, gjerne utvikling og muligheten til å komme frem til felles beslutninger og løsninger.

Leave a Reply