Samarbeid på jobben

Ulike meninger – en styrke eller en svakhet?

I livet generelt, og på arbeidsplassen, vil du med jevne mellomrom møte mennesker med meninger ulik dine egne. Det kan være små uenigheter om saker som egentlig ikke er så viktig, men det kan også omhandle større og viktigere tema, og meningene kan gå i stikk motsatt retning av hverandre. Dette kan være utfordrende. I denne artikkelen tar vi for oss hvordan ulike meninger kan være både en styrke og en svakhet i arbeidslivet, både når det gjelder det arbeidet som skal utføres og når det gjelder det sosiale fellesskapet.

Ulike meninger – Hvem har rett?

I enhver diskusjon hvor du møter debatterer med en person med en annen oppfatning enn deg selv, vil du ønske å argumentere for at du har rett. Det samme vil den andre personen. Mest sannsynlig har dere begge litt rett, og begge litt feil. Dette virker kanskje diffust, men poenget er at en sak sjelden er svart/hvitt og det er viktig å kunne se nyansene i en sak, selv om det går mot det du mente fra begynnelsen av.

Hvordan håndtere en uenighet?

Uenigheter oppstår. Det er like sikkert som at hanen galer. Det viktige er hvordan man velger å arbeide med og løse uenigheten. Idébanken argumenterer i artikkelen

Konflikter er gode når de håndteres godt for at konflikter kan ha en positiv rolle i ethvert arbeidsmiljø. Kanskje kan det å få en uenighet frem i lyset på sikt føre til at arbeidsplassen endrer et inngrodd mønster. Dette kan være positivt og bidra til utvikling, samt økt trivsel.

Sak eller person?

I en krangel, diskusjon eller uenighet er det lett å henge seg opp i det personlige, i stedet for sakens kjerne. Dette er uheldig. En viktig del av det å løse uenigheter på arbeidsplassen, er å bevare den gode relasjonen mellom arbeidstaker og arbeidstaker, eller arbeidstaker og arbeidsgiver, selv om meningene er ulike. Gjennom å fokusere på saken man er uenige om, i stedet for den andre parten, kan man løse en uenighet uten å svekke relasjonene innad på arbeidsplassen. Dette gir oss en visshet om at man også ved senere anledninger kan løse uenigheter, noe som igjen gir en trygghet om at på denne arbeidsplassen er det greit å fortelle hva man mener, selv om alle andre ikke nødvendigvis er enig.

Leave a Reply