Samarbeid på jobben

Lønningstreff – en viktig arena for sosialisering

På mange arbeidsplasser arrangeres det hver måned et lønningstreff. Dette er en tilstelning som skal feire at man har fått utbetalt lønnen sin, og skal være med på å styrke det sosiale miljøet på arbeidsplassen. Som ansatt i en bedrift er det viktig, og ikke minst hyggelig, å komme godt overens med sine kolleger. Lønningstreffet er en god mulighet for å styrke relasjonen til de du arbeider sammen med.

Lønningstreff og alkohol

Lønningstreff kalles i mange sammenhenger for lønningspils. I dette begrepet ligger det en forventing om at man skal nyte alkohol. Det trenger man ikke. Gjennom en årrekke har det vært diskutert om det nytes alkohol for mye og for ofte i jobbsammenheng, blant annet tar Fagbladet for seg problemstillingen i denne artikkelen. Her har arbeidsgiver eller de som arrangerer det sosiale treffet, et spesielt ansvar.

I en ideell verden skal ingen arbeidstakere føle seg presset til å drikke alkohol hvis man ikke ønsker det. Det bør være en kultur for at man kan få velge selv om man vil drikke alkohol, eller om man ikke ønsker det. Som arbeidstaker er det mulig å på en hyggelig måte takke nei til alkohol hvis man ønsker å være edru. Det bør også være en kultur for at dette er greit.

Leave a Reply